ECOIMPACT at OSENU

Saturday, 23 September 2023, 7:48 AM
Site: ECOIMPACT at OSENU
Course: ECOIMPACT at OSENU (ECOIMPACT)
Glossary: Glossary: Agrometeorology
А

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ПОКАЗНИК

Узагальнена або ідеалізована кількісна чи якісна характеристика агрометеорологічних факторів і агрометеорологічних умов за принципами паралельних (спряжених) агрометеорологічних спостережень, [агрегування], генералізації тощо. Відображає певні риси взаємодії об'єктів с.-г. виробництва і ознак атмосфери, [підстильної поверхні] або їх разом. Напр., сума ефективних температур, [вологість в'янення], фотосинтетична активна радіація і ін.

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ

Сукупність агрометеорологічних факторів, поєднаних одночасним різностороннім впливом на рослинні організми і інші об'єкти с.-г. виробництва у певному місці за визначений інтервал часу