ECOIMPACT at OSENU

Glossary: Agrometeorology
Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

А

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ПОКАЗНИК

Узагальнена або ідеалізована кількісна чи якісна характеристика агрометеорологічних факторів і агрометеорологічних умов за принципами паралельних (спряжених) агрометеорологічних спостережень, [агрегування], генералізації тощо. Відображає певні риси взаємодії об'єктів с.-г. виробництва і ознак атмосфери, [підстильної поверхні] або їх разом. Напр., сума ефективних температур, [вологість в'янення], фотосинтетична активна радіація і ін.

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ

Сукупність агрометеорологічних факторів, поєднаних одночасним різностороннім впливом на рослинні організми і інші об'єкти с.-г. виробництва у певному місці за визначений інтервал часу